PROJEKT

URVAL AV PROJEKT

HAGMARK ARKITEKTUR

  • Villa Hagalundsvägen, tillbyggnad villa, Österåker
  • Villa Lerviksvägen, nybyggnad villa, Österåker 
  • ICA Täby, tillbyggnad butik, Täby 
  • Willa Wedtorpsvägen, tillbyggnad villa, Österåker
  • Villa Hagmark, tillbyggnad villa, Österåker 

X


  • Villa Vårholma, tillbyggnad, ombyggnad villa, Österåker
  • Annexet, Villa Inde, nybyggnad villa, Stocksund
  • Nybyggnad bostäder, från bygglov till bygghandlingar 
  • Markanvisningstävling, nybyggnad förskolaOBJEKT

HAGMARKSVÄGEN

Bygganmälan för nybyggnad attefallshus 30 m², 2020.

SJÄLBOTTNA

Bygglov för tillbyggnad inglasat uterum samt ny altanlösning, 2020.

MATROSVÄGEN

Bygglovshandlingar för nybyggnad garage 40 m², 2020.

MATROSVÄGEN

ÖVRE VÄGEN

Bygglov för nybyggnad komplementshus 40 m², 2020.  

KARLBORGSVÄGEN

Bygglov för tillbyggnad och taklyft, 2020.

MÖJA 1:100

Nybyggnad bostäder, från bygglov till bygghandlingar

NÄSBYPARK 70:43

Markanvisningstävling nybyggnad förskola